Katte Dyrlæge | Gadekærets Dyreklinik | Helsinge | Nordsjælland

Kronisk nyresygdom

  • Åbningstider: Mandag - Fredag: 08.00 - 17.00
  • Vagt: Hverdage: 17.00 - 23.00 | Weekend og helligdage: 08.00 - 23.00

KRONISK NYRESYGDOM HOS KAT

Kronisk nyresygdom er en hyppigt forekommende sygdom, der ses hos ca. en tredjedel af ældre katte over 7 år. Det er en progressiv lidelse, hvilket betyder, at den forværres over tid.
Dyrlægen kan stille diagnosen på baggrund af en klinisk undersøgelse, en urinprøve og blodprøve. Jo tidligere i sygdomsforløbet det opdages des bedre kan vi behandle og øge både livskvalitet og livslængde.

HUSK DET ÅRLIGE TJEK AF DIN SENIORKAT

Ved at komme til en årlig sundhedsundersøgelse med din kat giver du din dyrlæge mulighed for at opdage tegn på sygdom, som du måske ikke selv har lagt mærke til. Dyrlægen vil spørge ind til hvordan det går med katten derhjemme, om der er ændringer i dens indtag af vand og foder. Hos Gadekærets Dyreklinik vejer vi katten hver gang vi ser den, sådan at vi kan følge med i dens vægtudvikling og opdage, hvis den taber vægt.

Vi kan ligeledes anbefale, at der laves en urinundersøgelse af din ældre kat, da det kan fortælle os meget om din kats sundhed. Vurderer dyrlægen, at der er tegn på sygdom vil I i fællesskab lægge en plan for videre udredning f.eks. med blodprøver eller yderligere diagnostiske undersøgelser.

TEGN PÅ KRONISK NYREINSUFFICIENS

Det er ikke altid let som ejer at lægge mærke til tegn på kronisk nyresygdom, da det er en sygdom der udvikler sig gradvist. Symptomerne på kronisk nyresygdom kan være vægttab, nedsat appetit, øget tørst og øget urinering. Man kan også opleve dehydrering og blege slimhinder.

De blege slimhinder skyldes anæmi, altså for få røde blodceller. Mangel på røde blodceller i forbindelse med kronisk nyresygdom opstår pga. skade på nyrerne og nedsat produktion af EPO, der er vigtigt for produktionen af røde blodceller. Ved en urinundersøgelse vil man også kunne se, at vægtfylden er lavere end normalt, da nyrerne ikke kan koncentrere urinen pga. nyreskade. Kronisk nyreinsufficiens grad inddeles fra 1-4 baseret på sværhedsgraden af sygdommen. Denne inddeling kan hjælpe os med at vurdere prognosen for din kat.

BEHANDLING AF KRONISK NYREINSUFFICIENS

Behandling af kronisk nyreinsufficiens skal tilrettelægges efter hver enkelt patient, da behandlingen afhænger af graden af sygdom, symptomer og følgesygdomme.
Men har din kat fået problemer med nyrerne, er det vigtigt at begrænse kattens indtag af phosphat. Dette gøres ved at skifte til en terapeutisk nyre diæt. En sådan diæt tager også højde for at begrænse mængden af protein og salt, hvilket er med til at skåne nyrerne. Derudover har vi kosttilskud som skaber de bedste vilkår for nyrernes funktion.

En nyresyg kat kan have tendens til at blive dehydreret og derfor kan en del af behandlingen være at give væskebehandling. Dehydrering er med til at lave yderligere skade på nyrerne, hvorfor det er vigtigt, at du i samråd med din dyrlæge ser på, hvad du kan gøre for at øge din kats væskeindtag. Det kan f.eks. være at have en vandfontæne i hjemmet, da mange katte foretrækker rindende vand eller man kan øge mængden af vådfoder. Har katten forhøjet blodtryk som følge af sin nyresygdom skal dette behandles og monitoreres.

Katte Dyrlæge | Gadekærets Dyreklinik | Helsinge | Nordsjælland

Sidebar

Online booking

Dyrlægevagt