Katte Dyrlæge | Gadekærets Dyreklinik | Helsinge | Nordsjælland

Forhøjet blodtryk

  • Åbningstider: Mandag - Fredag: 08.00 - 17.00
  • Vagt: Hverdage: 17.00 - 23.00 | Weekend og helligdage: 08.00 - 23.00

FORHØJET BLODTRYK HOS KAT

Forhøjet blodtryk, hypertension, er ikke så sjældent forekommende hos vores ældre katte. Forhøjet blodtryk er kendt som den stille dræber, da et langvarigt og ubehandlet højt blodtryk kan få alvorlige konsekvenser for kattens sundhed og i sidste ende medføre livstruende sygdom. Man ser forhøjet blodtryk hos ca. 20 % af vores ældre katte over 7 år. Forhøjet blodtryk hos kat er defineret ved en vedvarende forhøjelse med et blodtryk på 160 mmHg eller derover.

Hypertension kan være idiopatisk, hvilket betyder, at vi ikke kender årsagen eller hypertension kan være sekundært til anden sygdom som f.eks. kronisk nyresygdom.

OPDAG FORHØJET BLODTRYK HOS DIN KAT

Med mindre vi begynder at se organskade på udsatte organer, er forhøjet blodtryk ikke noget du som ejer vil lægge mærke til. Derfor er det vigtigt at huske det årlige sundhedstjek af din ældre kat, således at vi kan måle kattens blodtryk og sætte behandling i gang, såfremt det er påkrævet.

VURDERING AF BLODTRYKKET

Måling og vurdering af blodtrykket hos kat kræver udstyr, der gør det muligt at måle blodtrykket på en vågen kat. Derudover kan det være nødvendigt at udføre gentagne målinger, hvorfor du kan opleve, at din dyrlæge vælger at booke katten ind til endnu en blodtryksmåling nogle uger efter jeres aftale. Det skyldes, at katte kan være stressede i klinikken og denne stress kan resultere i et falsk forhøjet blodtryk. Vi kan derfor være nødt til at lave gentagne målinger, før vi kan afgøre om katten reelt har forhøjet blodtryk eller om det er en reaktion på stress. Derfor er det også af stor betydning, at klinikken og din dyrlæge gør en indsats for at minimere din kats stress i forbindelse med besøget i klinikken.

Har din kat en høj blodtryksmåling vil din dyrlæge kigge grundigt efter kliniske symptomer på skade på udsatte organer herunder en øjenundersøgelse for skader på øjet.

KONSEKVENSEN AF FORHØJET BLODTRYK

For højt blodtryk hos kat kan have store følgevirkninger på særligt fire organsystemer. Disse er kattens øjne, hjerne, hjerte-karsystem og nyrer.
I øjnene kan det øgede tryk medføre retinaløsning, blødning og i værste fald medføre permanent skade og blindhed.
Ser man adfærdsændringer hos sin ældre kat, vil det være en god idé at udelukke for højt blodtryk. Det forhøjede blodtryk kan nemlig føre til hævelse og blødninger i hjernen, som kan medføre neurologiske symptomer som desorientering, ataksi og kramper.

Forhøjet blodtryk kan ligeledes medføre mislyd på hjertet, øget hjertefrekvens og man kan ved ultralyd se fortykkelse af hjertevæggen.
Man kan se skader på nyrerne og nedsat nyrefunktion ved højt blodtryk ligesom at kronisk nyresygdom kan medføre forhøjet blodtryk.

BEHANDLING AF HYPERTENSION

Har din kat fået konstateret forhøjet blodtryk, findes der heldigvis behandlingsformer til at sænke blodtrykket, således at vi kan undgå de negative følgeskader din kat er i risiko for ved uopdaget og ubehandlet højt blodtryk.

Katte Dyrlæge | Gadekærets Dyreklinik | Helsinge | Nordsjælland

Sidebar

Online booking

Dyrlægevagt