Drægtighed hos hund - eller behov for udkørende dyrlæge i hele Nordsjælland

Præanæstetisk blodprøve

  • Åbningstider: Mandag - Fredag: 08.00 - 17.00
  • Vagt: Hverdage: 17.00 - 23.00 | Weekend og helligdage: 08.00 - 23.00

PRÆANÆSTETISK BLODPRØVE – ER DET NU OGSÅ NØDVENDIGT?

Da vi i klinikken har et moderne in-house laboratorie, giver det os mulighed for at tilbyde præanæstetisk blodprøve til vores patienter i forbindelse med at de skal i bedøvelse.
Præanæstetiske test har rigtig stor værdi inden for veterinærmedicin, da vi som dyrlæger kun har andenhåndsberetninger om dyrets sundhed, da dyrene ikke kan fortælle os, hvordan de har haft det og hvor der er noget galt. Blodprøven giver os mulighed for at opdage abnormaliteter, der endnu ikke har givet kliniske symptomer. Dette giver os mulighed for at tilpasse anæstesien, så vi tager bedst muligt hensyn til din hund eller kats sundhedstilstand. Det gør bedøvelsen mere sikker, mindsker risikoen for organskade og gør efterforløbet mildest muligt.

Hvad kan vi bruge den til?

Med en præanæstetisk blodprøve kan vi blive opmærksomme på, hvis der f.eks. er mild underliggende nyre- eller leversygdom. I sådan et tilfælde ville patienten formentlig komme fint igennem narkosen, men der vil være risiko for, at narkosen påfører det ramte organ unødvendig skade, der kan undgås, såfremt man kan tilrettelægge sin anæstesi ud fra en præanæstetisk blodprøve.

Udover at hjælpe os med at tilpasse vores anæstesi af jeres dyr vil en præanæstetisk blodprøve også give os en god baseline for dit dyrs normalværdier, hvis det viser sig, at alt ser fint ud. Det vil gøre det lettere at vurdere en blodprøve i forbindelse med senere sygdom, da vi så kender lige netop dit dyrs normalværdier.
De fleste vil opleve en tryghed ved at vide, at de indre organer har det godt, og skulle nogle værdier være udenfor normalen kan vi gribe tidligt ind. Det er altid bedre med en tidlig indsats.

Hvad måler vi?

I en præanæstetisk blodprøve ser vi på hæmatologien, altså blodprocent, røde blodceller og hvide blodceller. Forandringer i fordelingen af hvide blodceller kan f.eks. indikere en infektion i kroppen og er der tale om en ikke akut operation, vil det i så fald være tilrådeligt at udsætte operationen. Vi kan også se, hvis der er tegn på en parasitær infektion fx hjerte-/lungeorm. Vi ser samtidig på, om antallet af blodplader er normalt, hvilket er rigtig nyttig viden forud for operation, da netop blodpladerne er en vigtig parameter for at blodet størkner normalt.

Derudover laver vi et biokemisk panel, hvor vi bl.a. ser på lever og nyre værdier, herunder en tidlig nyreparameter kaldet SDMA. Man ser stigning i SDMA allerede ved 25% nedsat nyrefunktion, mens creatinin og urea først stiger ved 50% nedsat nyrefunktion.

Hvem er den relevant for?

Vi anbefaler præanæstetisk blodprøve til alle senior patienter, det vil sige patienter over 7 år. Alle syge patienter anbefales også en præanæstetisk blodprøve, så vi ved, hvad vi arbejder med. Resten af vores indlagte patienter tilbydes blodprøven forud for narkose, da vi så ved, hvad vi står med, kender deres normalværdier og ikke mindst har mulighed for at fange zebraen blandt hestene, dvs. fange sygdom der ikke forventes og som ikke umiddelbart lader sig afsløre ellers.

Aflivning af hund | aflivning af kat | aflivning af kanin | aflivning af gnavere | aflivning af kæledyr

Sidebar

Online booking

Dyrlægevagt